ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ 12.8.2023

 

Άνδρος  16.8.2023

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Andros Maritime Association, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 12ης  Αυγούστου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα την 16η  Αυγούστου 2023 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος ο κύριος Γεώργιος Σύμπουρας, Αντιπρόεδρος ο κύριος Μιχαήλ Γιαλούρης, Γενικός Γραμματέας ο κύριος  Σταμάτης Κουλουμπής, Ταμίας ο κύριος Ιάκωβος Κουρτέσης, Σύμβουλοι οι  (αλφαβητικά): Δημήτριος Γιγίνης, Αριάδνη Μαρκουίζου, Βασίλης Μουγής, Βασίλης Σαρρής, Δημήτρης Χελιώτης.  Αναπληρωματικά Μέλη οι κκ. Λεωνίδας Σ. Πολέμης και Στέφανος Στυλιανός.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τον απολογισμό των διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως του τελευταίου χρόνου ( 2022-2023), τον οικονομικό απολογισμό για την ίδια χρονική περίοδο καθώς  και τον οικονομικό προϋπολογισμό. Επίσης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων καίρια θέματα όπως η προσπάθεια της ίδρυσης Ναυτικής Ακαδημίας στην Άνδρο, οι δωρεές προς το ΕΠΑΛ Άνδρου (εκπαιδευτική εκδρομή και δωρεά των στολών παρελάσεων των Εθνικών εορτών) καθώς και η υποστήριξη του Σωματείου προς όλα τα μέλη και τη Ναυτιλία του σήμερα.