Το 70% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρούν υψηλή την επίδραση των γεωπολιτικών συμβάντων στα trade routes. Υπάρχουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν εστία ανησυχίας για τη ναυτιλία χύδην ξηρού φορτίου;

Πράγματι, τα γεωπολιτικά συμβάντα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο και κατ’ επέκταση στη ναυτιλία χύδην ξηρού φορτίου.

Επί του παρόντος, ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι καθοριστικής σημασίας. Υπάρχουν και κάποιες ακόμη γεωγραφικές περιοχές που εγείρουν ανησυχία για το εμπόριο, με τα βλέμματα να στρέφονται στο Ιράν και σε μικρότερο βαθμό στη Βενεζουέλα.

Παράλληλα, υψηλής σημασίας είναι και η σχέση μεταξύ Κίνας και Δύσης, ειδικά Κίνας και ΗΠΑ. Παρότι οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ φαίνεται να αναθερμαίνονται, συνιστούν ένα θέμα που χρήζει στενής παρακολούθησης, λόγω του θέματος της Ταϊβάν που ελλοχεύει στον ορίζοντα.

Το 15% των συμμετεχόντων διαφωνούν -έως έναν βαθμό- ότι ο άνθρακας θα αντικατασταθεί σταδιακά από λοιπές μορφές ενέργειας. Δεδομένης της πίεσης που αντιμετωπίζει -και μέλλεται να αντιμετωπίσει- η παγκόσμια οικονομία από τους ρυθμιστικούς φορείς, υπό ποιο πλαίσιο δύναται ο άνθρακας να συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά των bulk carriers;

Ο άνθρακας, όπως και άλλα ορυκτά καύσιμα, βρίσκεται στο στόχαστρο ως προς την ανάγκη αντικατάστασής του από πράσινες πηγές ενέργειας. Ακόμη απέχουμε από την κορύφωση της χρήσης του και, δεδομένης της αργής προόδου που καταγράφεται στις προσπάθειες υιοθέτησης βιώσιμων πράσινων εναλλακτικών, θεωρούμε ότι ο άνθρακας θα παραμείνει στο επίκεντρο για λίγο ακόμη. Άλλωστε, η Κίνα και η Ινδία, οι δύο κυριότεροι καταναλωτές άνθρακα, εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το ορυκτό καύσιμο και επενδύουν σε νέα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, ο άνθρακας θα παραμείνει κύριο εμπόρευμα που θα μεταφέρουν τα bulk carriers στο εγγύς μέλλον.

Το 43% των συμμετεχόντων συμφωνούν έως έναν βαθμό με την εξής πρόταση: «Το κλασικό μοντέλο προσφοράς και ζήτησης δεν μπορεί πλέον να εξηγήσει τις μεταβολές στις ναυλαγορές των bulk carriers». Σε ποιους άλλους παράγοντες μπορεί να αποδοθεί η καταγραφείσα μεταβλητότητα;

Προσφορά και ζήτηση πάντοτε θα καθορίζουν τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να εξετάζονται προσεκτικά οι παράγοντες που καθορίζουν καθεμία από τις δύο αυτές μεταβλητές, προκειμένου να ερμηνευθεί έως έναν βαθμό η εξέλιξη της αγοράς. Ωστόσο, αμφισβητούμε την κλασική έννοια των «fundamentals», δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.

Υπάρχουν πληθώρα συνιστωσών σε καθεμία από τις μεταβλητές που εξελίσσονται συνεχώς και αποτελούν παράγοντες αβεβαιότητας, όπως οι επονομαζόμενοι «Μαύροι Κύκνοι», δημιουργώντας μια δυναμική κατάσταση στην αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Το 58% των συμμετεχόντων παραμένουν αναποφάσιστοι όσον αφορά την πιθανότητα τα πλοία μικρότερου βυθίσματος να αποδίδουν καλύτερα από πλοία συμβατικής σχεδίασης λόγω της μείωσης του βυθίσματος σε λιμένες και ποταμούς. Ποια είναι η δική σας άποψη; Πιστεύετε πωςυπάρχει ενδεχόμενο η συμβατική σχεδίαση να αφορά στο μέλλον πλοία μικρότερου βυθίσματος;

Τα πλοία μικρότερου βυθίσματος ήταν πάντοτε ψηλότερα στις προτιμήσεις της αγοράς, καθώς προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την προσέγγιση λιμένων. Κατά την παραγγελία ενός νέου πλοίου, κάθε επενδυτής χρειάζεται να λάβει υπόψη με ποια χαρακτηριστικά του πλοίου είναι διατεθειμένους να συμβιβαστεί προκειμένου εκείνο να έχει μικρότερο βύθισμα.

Ενδεικτικά, προκειμένου να έχει μικρότερο βύθισμα, ίσως να απαιτείται να έχει και μικρότερη μεταφορική ικανότητα ή μεγαλύτερο μήκος ή μεγαλύτερο πλάτος. Υπάρχει πληθώρα πλοίων διαφορετικής σχεδίασης, και η σχεδίαση πρέπει να επιλέγεται βάσει του τι είναι προτιμητέο για τους στόχους του επενδυτή.

Το 40% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι νεότευκτα πλοία συμβατικών καυσίμων ενδέχεται να καταστούν «ανεπιθύμητα» από τους ναυλωτές πριν από το πέρας της οικονομικής τους ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, ποια θεωρείτε πως είναι η βέλτιστη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει μια εταιρεία όσον αφορά την απόκτηση πλοίων;

Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Ο IMO έχει θέσει στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα από τη ναυτιλία με ορίζοντα το 2050. Όμως, οι stakeholders δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο καύσιμο -ή καύσιμα- που θα επικρατήσει, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών αναφορικά με τον τύπο μηχανής που θα πρέπει να επιλέξουν. Η όλη αβεβαιότητα συμπαρασύρει ακόμη περισσότερο εκείνους που επενδύουν σε bulk carriers, καθώς, στην ποντοπόρο ναυτιλία είναι δύσκολο να βρεθούν ναυλωτές που είναι διατεθειμένοι να επωμιστούν μέρος του κόστους, και του ρίσκου, της τοποθέτησης μιας παραγγελίας για πλοίο που είναι σε θέση να καταναλώνει εναλλακτικά πράσινα καύσιμα, τα οποία ίσως μελλοντικά να αποτελούν δεύτερη επιλογή. Συνεπώς, επί του παρόντος, οι μηχανές καύσης συμβατικών καυσίμων, ίσως με τη δυνατότητα να είναι σε θέση να μετασκευαστούν μελλοντικά για να αξιοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, συνιστούν την πιο ορθολογική επιλογή. Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ολοένα αυξανόμενη δυναμική των τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι μια εφι κτή επιλογή προκειμένου οι συμβατικές μηχανές να επιτύχουν ανθρακική ουδετερότητα. Οι τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα θα μπορούσαν να αποβούν «σωτήριες» για ένα μεγάλο μέρος της αγοράς, που δεν μπορεί να δικαιολογήσει ακριβές επενδύσεις σε ένα τόσο αβέβαιο περιβάλλον.

 

 

 

 

του Βασίλη Μουγή,

 

Director της Doric Shipbrokers

Διοικητικό Μέλος Ναυτιλιακής Ένωσης Ανδριωτών –

Andros Maritime Association

Άρθρο από την εφημερίδα ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ