Το Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017, θα παρουσιαστεί στην Χώρα της Άνδρου ο απολογισμός δράσεων των πρώτων τεσσάρων χρόνων της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και του προγράμματος υποτροφιών ιστιοναυτικής εκπαίδευσης «ΕΙΔΟΘΕΑ». Αυτό το γεγονός συμβολίζει την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της πρώτης φάσης του οράματος της Πρωτεύς.